Vi trenger flere instruktører!

Vi trenger instruktører til våre Foreldre & barn partier på Fenstad og Fjellfoten.

De har følgende treningstider:
Fjellfoten: Torsdag kl. 17:00-18:00
Fenstad: Onsdag kl. 17:00-18:00

Vi trenger også flere instruktører/hjelpeinstruktører til våre guttepartier i Neshallen onsdager fra kl. 18:00.

For å være instruktør på foreldre & barn partiene trenger du ingen turnbakgrunn men du må være glad i lek og aktivitet. Opplæring og kursing gis etter behov.

Våre instruktører mottar godtgjørelse og vi dekker treningsavgiften for barn.

Alle instruktører må levere politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Ta kontakt med oss her.