Priser på våre partier 2018/19

Ett semester består av 12 treninger.

Foreldre & barn varighet 1 time      kr. 400,-

Gymlek varighet 1 time                    kr. 500,-
Gymlek varighet 45 min                   kr. 400,-

1-7 klasse partier varighet 1 time    kr. 500,-
1-7 klasse partier varighet 1,5 time kr. 600,-

Aspiranter varighet 1,5 timer           kr. 600,-

Oppvisningstropp varighet 2 timer  kr. 650,-

Mix-parti varighet 2 timer                kr. 650,-

Aerobic trening 1 gang pr. uke kr. 600,-  trening 2 ganger pr.uke kr.1000,-
Senior rabatt etter fylte 67 år.
DropIn kr. 65,- Betales med Vipps eller kontant til instruktør. Alle deltagere må være medlemmer i Nes Turn og betale medlemskontingenten i sin helhet.

Herretrimmere på Auli skole betaler kun medlemskontingenten.

Medlemskontingent er på kr. 200,- pr.år. Medlemskontingenten må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn eller ut. Alle fakturaer sendes til registrert epost adresse. Det tilkommer kr 20 i gebyr pr. faktura.